Posadowienie

Fundamentowanie i posadowienie

Istniejący grunt lub podłoże stanowiące izolację termiczną należy odpowiednio zagęścić. Istniejący lub nawieziony grunt powinien zostać zbadany przez inwestora pod kątem nośności i pozostałych parametrów z teorii statyki gruntów.
Przy obliczeniach standardowych klas obciążeń 1-5 oraz 6 (wewnętrzna strona licowa - stopa ściany po stronie dołka) przyjęto następujące założenia co do parametrów gruntu:

Zasypka:
γ = 18 kN/m3
φ = 35°

Jeśli podane założenia okażą się nietrafne, potrzebne będzie przeprowadzenie nowych obliczeń dla danego obiektu. Nieodpowiednie dobranie elementów REKERS może doprowadzić do tego, że zbrojenie i/lub długość stóp będą się różnić od wymaganych.
Warunki posadowienia powinny spełniać wymagania normowe:
a) zagłębienie ściany oporowej w gruncie minimum 50 cm,
b) w przypadku gruntów wysadzinowych należy wykonać wymianę podłoża do granicy przemarzalności,
c) przy określaniu głębokości posadowienia należy uwzględnić możliwość wykonywania wykopów instalacyjnych w pobliżu ściany oporowej,
d) posadowienie powinno być nie mniejsze niż Dmin przyjmowane do obliczeń statycznych.

Posadowienie proste

Ściany oporowe REKERS należy ustawiać na warstwie betonu C12/15 i warstwie wyrównującej.
Poniżej należy umieścić i zagęścić podbudowę mrozoodporną (kruszywo) do granicy przemarzania.
Minimalne zalecane zagłębienie ściany to 50 cm.


posadowienie proste

Posadowienie głębokie

Istnieje możliwość głębszego posadowienia ścianki REKERS. Koszty wyższej ścianki są wtedy zrównoważone cieńszą warstwą mrozoodpornej podbudowy.
Ścianki oporowe REKERS należy ustawiać na warstwie betonu C12/15 i warstwie wyrównującej.posadowienie gbokie
Wewnętrzna strona licowa

Istnieje możliwość odwrotnego ustawienia ścianki REKERS (stopa po stronie dołka). Ze względu na małe dociążenie stopy należy zabezpieczyć ściankę przed przesuwem.
Głebokość posadowienia należy każdorazowo sprawdzić obliczeniami statycznymi.
Warstwy podbudowy jak w przypadku posadownienia głębokiego.

posadowienie wsl
Partnerzy Rekers Polska

Szybki kontakt

Rekers Polska Sp. z o.o.
spółka komandytowa

ul. Irlandzka 3
47-143 Olszowa
Tel. +48 32 721 21 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rzetelna firma